Nhà sản xuất chất làm vệ sinh chlorhexidine terpenol ở ahmedabad

Quyết định 441/QĐ-QLD năm 2011 công bố 452 tên thuốc nước ...- Nhà sản xuất chất làm vệ sinh chlorhexidine terpenol ở ahmedabad ,7.1 Nhà sản xuất Allergan. Waco, TX 76712 - USA . 13. Endura. Glycerin, Polysorbate 80. Thuốc nhỏ làm trơn mắt - 10mg/g; 10mg/g. 18 tháng. NSX. Hộp 30 ống x 0,4ml. VN-13983-11 . 7.2 Nhà sản xuất Allergan Sales, LLC. 8301 Mars Drive Waco, TX 76712 - USA . 14. Latisse. Bimatoprost. dung dịch bôi mí mắt - 0,3mg ...Quyết định 441/QĐ-QLD năm 2011 công bố 452 tên thuốc nước ...7.1 Nhà sản xuất Allergan. Waco, TX 76712 - USA . 13. Endura. Glycerin, Polysorbate 80. Thuốc nhỏ làm trơn mắt - 10mg/g; 10mg/g. 18 tháng. NSX. Hộp 30 ống x 0,4ml. VN-13983-11 . 7.2 Nhà sản xuất Allergan Sales, LLC. 8301 Mars Drive Waco, TX 76712 - USA . 14. Latisse. Bimatoprost. dung dịch bôi mí mắt - 0,3mg ...Công văn 17026/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính ...

Thuốc Klacid 500mg, SĐK: VN-16431-13 do công ty Abbott Laboratories đăng ký, trong Quyết định ghi tên nhà sản xuất là Farma L'Aigle và địa chỉ nhà sản xuất là Usine de Saint-sur-Avre, Rue de l'lsle, 28 380 Saint Remy Sur Avre, France; nay đính chính tên nhà sản xuất là Famar L'Aigle và địa chỉ nhà ...

Quyết định 441/QĐ-QLD năm 2011 công bố 452 tên thuốc nước ...

7.1 Nhà sản xuất Allergan. Waco, TX 76712 - USA . 13. Endura. Glycerin, Polysorbate 80. Thuốc nhỏ làm trơn mắt - 10mg/g; 10mg/g. 18 tháng. NSX. Hộp 30 ống x 0,4ml. VN-13983-11 . 7.2 Nhà sản xuất Allergan Sales, LLC. 8301 Mars Drive Waco, TX 76712 - USA . 14. Latisse. Bimatoprost. dung dịch bôi mí mắt - 0,3mg ...

Công văn 17026/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính ...

Thuốc Klacid 500mg, SĐK: VN-16431-13 do công ty Abbott Laboratories đăng ký, trong Quyết định ghi tên nhà sản xuất là Farma L'Aigle và địa chỉ nhà sản xuất là Usine de Saint-sur-Avre, Rue de l'lsle, 28 380 Saint Remy Sur Avre, France; nay đính chính tên nhà sản xuất là Famar L'Aigle và địa chỉ nhà ...

thegioiluat.vn

QUYẾT ĐỊNH . VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 244 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 83. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN

thegioiluat.vn

QUYẾT ĐỊNH . VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 244 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 83. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN

Công văn 17026/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính ...

Thuốc Klacid 500mg, SĐK: VN-16431-13 do công ty Abbott Laboratories đăng ký, trong Quyết định ghi tên nhà sản xuất là Farma L'Aigle và địa chỉ nhà sản xuất là Usine de Saint-sur-Avre, Rue de l'lsle, 28 380 Saint Remy Sur Avre, France; nay đính chính tên nhà sản xuất là Famar L'Aigle và địa chỉ nhà ...

thegioiluat.vn

QUYẾT ĐỊNH . VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 244 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 83. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN

thegioiluat.vn

QUYẾT ĐỊNH . VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 244 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 83. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN

Quyết định 441/QĐ-QLD năm 2011 công bố 452 tên thuốc nước ...

7.1 Nhà sản xuất Allergan. Waco, TX 76712 - USA . 13. Endura. Glycerin, Polysorbate 80. Thuốc nhỏ làm trơn mắt - 10mg/g; 10mg/g. 18 tháng. NSX. Hộp 30 ống x 0,4ml. VN-13983-11 . 7.2 Nhà sản xuất Allergan Sales, LLC. 8301 Mars Drive Waco, TX 76712 - USA . 14. Latisse. Bimatoprost. dung dịch bôi mí mắt - 0,3mg ...

Công văn 17026/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính ...

Thuốc Klacid 500mg, SĐK: VN-16431-13 do công ty Abbott Laboratories đăng ký, trong Quyết định ghi tên nhà sản xuất là Farma L'Aigle và địa chỉ nhà sản xuất là Usine de Saint-sur-Avre, Rue de l'lsle, 28 380 Saint Remy Sur Avre, France; nay đính chính tên nhà sản xuất là Famar L'Aigle và địa chỉ nhà ...

Quyết định 441/QĐ-QLD năm 2011 công bố 452 tên thuốc nước ...

7.1 Nhà sản xuất Allergan. Waco, TX 76712 - USA . 13. Endura. Glycerin, Polysorbate 80. Thuốc nhỏ làm trơn mắt - 10mg/g; 10mg/g. 18 tháng. NSX. Hộp 30 ống x 0,4ml. VN-13983-11 . 7.2 Nhà sản xuất Allergan Sales, LLC. 8301 Mars Drive Waco, TX 76712 - USA . 14. Latisse. Bimatoprost. dung dịch bôi mí mắt - 0,3mg ...

Công văn 17026/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính ...

Thuốc Klacid 500mg, SĐK: VN-16431-13 do công ty Abbott Laboratories đăng ký, trong Quyết định ghi tên nhà sản xuất là Farma L'Aigle và địa chỉ nhà sản xuất là Usine de Saint-sur-Avre, Rue de l'lsle, 28 380 Saint Remy Sur Avre, France; nay đính chính tên nhà sản xuất là Famar L'Aigle và địa chỉ nhà ...

thegioiluat.vn

QUYẾT ĐỊNH . VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 244 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 83. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN