nước rửa tay hexisol trong uttara

Kinh Trung Bộ – Majjhima Nikàya – Thích Minh Châu dịch 2 ...- nước rửa tay hexisol trong uttara ,Ðại Tạng Kinh Việt Nam KINH TRUNG BỘ Majjhima Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi…Kinh Pali - Thư Viện Hoa Sen - THƯ VIỆN HOA SENNgài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.Thi Hóa TRUNG BỘ KINH 5 KINH từ số 91 đến số 95

Khi rửa không có gây nên tiếng ồn, Rửa bát không xoay tròn bình bát, Không đặt bát xuống đất, rửa tay, Rửa xong bình bát, hai tay Đổ nước rửa bát ở ngay chỗ mà Không quá xa quá gần, thấy được Không vẩy nước vung khắp đó đây. Khi nhận thức ăn thì Ngài

Trang Kinh điển Nam truyền - Xem bản Việt dịch kinh Kinh ...

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

91. KINH BRAHMAYU

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

91. KINH BRAHMAYU

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Rajanigandha Suites, Dhaka – Cập nhật Giá năm 2020

Có nước rửa tay khô trong khu vực khách ở và khu vực chung; ... The air-conditioned accommodation is less than 1 km from Uttara University, and guests benefit from complimentary WiFi and private parking available on site. The apartment features 3 bedrooms, 1 bathroom, a flat-screen TV with cable channels, a dining area, a fully ...

House Of Marian, Solpur – Cập nhật Giá năm 2020

House Of Marian, Solpur – Đặt phòng được Đảm Bảo Giá Tốt Nhất! 28 hình ảnh đang đợi bạn trên Booking.com.

Kinh Pali - Thư Viện Hoa Sen - THƯ VIỆN HOA SEN

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

91. KINH BRAHMAYU

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Thi Hóa TRUNG BỘ KINH 5 KINH từ số 91 đến số 95

Khi rửa không có gây nên tiếng ồn, Rửa bát không xoay tròn bình bát, Không đặt bát xuống đất, rửa tay, Rửa xong bình bát, hai tay Đổ nước rửa bát ở ngay chỗ mà Không quá xa quá gần, thấy được Không vẩy nước vung khắp đó đây. Khi nhận thức ăn thì Ngài

Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā - Lịch Sử

Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Nữ Thánh đệ tử Uttarā và cô kỹ nữ Sirimā * Chuyện đất hóa vàng Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định bảy ngày, tôn giả Sāriputta đưa võng lưới quan sát khắp kinh thành […]

Kinh Pali - Thư Viện Hoa Sen - THƯ VIỆN HOA SEN

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Rajanigandha Suites, Dhaka – Cập nhật Giá năm 2020

Có nước rửa tay khô trong khu vực khách ở và khu vực chung; ... The air-conditioned accommodation is less than 1 km from Uttara University, and guests benefit from complimentary WiFi and private parking available on site. The apartment features 3 bedrooms, 1 bathroom, a flat-screen TV with cable channels, a dining area, a fully ...

91. KINH BRAHMAYU

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Kinh Trung Bộ 91 - Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Kinh Pali - Thư Viện Hoa Sen - THƯ VIỆN HOA SEN

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Trang Kinh điển Nam truyền - Xem bản Việt dịch kinh Kinh ...

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Rajanigandha Suites, Dhaka – Cập nhật Giá năm 2020

Có nước rửa tay khô trong khu vực khách ở và khu vực chung; ... The air-conditioned accommodation is less than 1 km from Uttara University, and guests benefit from complimentary WiFi and private parking available on site. The apartment features 3 bedrooms, 1 bathroom, a flat-screen TV with cable channels, a dining area, a fully ...

Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library

Rồi thanh niên Uttara trong bảy tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao giờ rời hình. ... sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. ... Ngài ăn xong lấy ...

Thi Hóa TRUNG BỘ KINH 5 KINH từ số 91 đến số 95

Khi rửa không có gây nên tiếng ồn, Rửa bát không xoay tròn bình bát, Không đặt bát xuống đất, rửa tay, Rửa xong bình bát, hai tay Đổ nước rửa bát ở ngay chỗ mà Không quá xa quá gần, thấy được Không vẩy nước vung khắp đó đây. Khi nhận thức ăn thì Ngài

Kinh Trung Bộ 91 - Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Kinh Trung Bộ 91 - Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta)

Ngài rửa bát, không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, và không vẩy nước cùng khắp.

Kinh Trung Bộ – Majjhima Nikàya – Thích Minh Châu dịch 2 ...

Ðại Tạng Kinh Việt Nam KINH TRUNG BỘ Majjhima Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 51. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi…

House Of Marian, Solpur – Cập nhật Giá năm 2020

House Of Marian, Solpur – Đặt phòng được Đảm Bảo Giá Tốt Nhất! 28 hình ảnh đang đợi bạn trên Booking.com.

Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library

Rồi thanh niên Uttara trong bảy tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao giờ rời hình. ... sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong, khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. ... Ngài ăn xong lấy ...